Beste skeelervrienden,

Elk jaar doen teams van Skeelerclub Twenterand mee met de 24kika. Een 24uurs skate estafette voor het goede doel. In teams van maximaal 6 sportievelingen rijdt ieder

in zijn eigen tempo één of twee rondjes van 3 kilometer en draagt het stokje dan over.

Dus samen 24 uur lang skeeleren om geld in te zamelen voor kinderen met kanker. Het geld breng je bij elkaar door sponsoren te werven en/of loten te verkopen.

Wat wordt er van je verwacht?

Meld je aan uiterlijk donderdag 20 juni a.s. door middel van een reply op deze mail of benader mij via de app of telefonisch op 06-15037440 of ‘live’ op de baan.

En ‘ga de boer op’ om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Gebruik hiervoor het bijgevoegde sponsorformulier, zodat het bestuur de financiën met de sponsor kan afhandelen.

En uiteraard zijn er weer de loten: de boekjes met 50 loten à € 2,50 per stuk zijn bij mij verkrijgbaar op de trainingsavonden.

Wat kost het?

Ook dit jaar wordt het vervoer van de skeeleraars geregeld. Dat wil zeggen: diegenen die ’s nachts skeeleren of voor de catering zorgen, hoeven niet zelf terug te rijden. Veiligheid staat voorop! En uiteraard staat de tent klaar en wordt de catering weer geheel verzorgd.

Vorig jaar is door verschillende deelnemers aangegeven dat het reëel is om voor vervoer en catering zelf te betalen, zodat een groter netto deel naar Kika gaat. Vandaar dat we de eigen bijdrage voor volwassenen dit jaar hebben verhoogd naar €25,-. Voor de jeugdteams is dit € 10,- per deelnemer.

Wat krijg je er voor terug?

Twee prachtige skeelerdagen, een geweldige sfeer, gezelligheid met je eigen team, een prima catering, een goed gevoel ….. en zere voeten. Maar dat heb je er toch graag voor over?

De uitdaging.

Voorgaande jaren wist onze club steeds 3 à 5 teams op de been te brengen en daarmee leverden we een stevige bijdrage (tot wel € 6.000,-) aan de steeds groter wordende opbrengst ten behoeve van Kika. Dit jaar gaan we weer voor minimaal 4 teams (waaronder ook een jeugdteam) en een recordopbrengst!!

Dus: waar wacht je nog op? Meld je aan!!

De inschrijving.

Om misverstanden te voorkomen: de organisatie van 24KiKa gaat er van uit dat iedereen zich persoonlijk inschrijft en inschrijfgeld à € 150,- per persoon overmaakt. Wij kiezen echter voor centrale inschrijving via onze club, dus meld je gewoon bij mij zoals boven aangegeven.

Als je je daarnaast maximaal inspant voor een groot sponsorbedrag, zullen wij ervoor zorgen dat dit ook op de goede plek komt.

Meer informatie?

Namens het bestuur van de skeelerclub

Jan Valk

24kika sponsorformulier 2019