Zoals inmiddels tot een traditie geworden begonnen we het jaar als club met een nieuwjaarsborrel bij sponsor ‘Café het Wapen van Vriezenveen’.

Ook dit jaar ‘trapten’ de fietsers in Maart al weer af. In de eerste en 2e week van April begonnen alle trainingen. Voor zowel de skeeleraars als fietsers betrof het zowel de dinsdag alsook de donderdagavond. In tegenstelling tot het jaar ervoor zijn er geen fietstochten meer geweest op zaterdag. Mooi om te zien hoe in bijvoorbeeld de RACE app o.a. Erjan Kikkert mensen aanspoort om samen al dan niet georganiseerde tochten te fietsen. Hulde.

baan 

Op een haar na was de nieuwe toplaag van de skeelerbaan rond. Als bestuur hebben wij ons, evenals de Eendracht, constructief opgesteld maar was het niet verantwoord om onszelf aan de voorgestelde exploitatie te committeren. Inmiddels zijn de gesprekken met de gemeente over de basissportvoorziening in volle gang om de exploitatie als club verantwoord sluitend te krijgen. Komende donderdag zit het bestuur weer bij de Gemeente daarvoor. Het afgelopen jaar week de jeugd reeds uit naar Wierden. Alle ouders bedankt voor het begrip en de hulp in deze.
– leden –

De ledenaanwas van de wielerclub steeg verder dit jaar. Inmiddels zien we dat we als club meer ATB leden hebben, dan RACE leden. Dat was ook te zien aan de trainingen. M.b.t. de ledenaanwas voor het skeeleren was behoud het devies, evenals voorgaande jaren, met name bij de jeugd. Wij verwachten dat het aantal fietsleden verder zal stijgen en het aantal skeeleraars zodra de nieuwe baan een feit is.

skeeleren 

Het skeeleren kende naast de trainingen dit jaar 3 evenementen. De toertocht, de 24kika
en de wedstrijden. De skeelerjeugd nam dit jaar o.a. deel aan de Vision Sports competitie.
Als bestuur willen wij de leden van het jeugdbestuur danken voor hun inzet om dit mede mogelijk te maken. 24kika ‘skaten tegen kanker’ was met wederom 4 deelnemende teams weer een succes. Met Kika als grote winnaar met ruim 101.000 euro voor het goede doel.

Mede met dank aan enkele vrijwilligers van de wielerclub was de skeeler toertocht voor de senioren en de junioren een leuke en gezellige dag. Deelnemers en vrijwilligers bedankt voor die dag.

M.b.t. het schaatsen is de samenwerking met de IJsclub Twenthe sinds een jaar ten einde, Als bestuur kijken we naar alternatieven, maar is er nog geen andere oplossing in deze dan samen tijdens de publieksuren te schaatsen. Wij willen langs deze weg Hendri bedanken als jeugdbestuur van de skeelerclub die zich dit jaar voor de jeugd hebben ingezet en dat nog moeten afsluiten met een jeugddag.

Onze dank gaat ook uit naar Henk Jan Scherphof die het leeuwendeel van de trainingen verzorgde! Natuurlijk ook Joost Grooters die ons goed heeft geholpen. Dank voor al jullie inspanningen. Jarno Brunink danken wij voor de invalbeurten als trainer. Ook willen wij Roseanne Jansen bedanken voor de droogtraining in de wintermaanden in de sporthal. Die trainingen starten op 11 oktober en Roseanne zou graag een mede trainer hebben. Leuk om te doen, dus laat het ons weten. Wij willen ook Anja Bos bedanken voor de technische trainingen die ze gaf aan de senioren.

fietsen 

Het fietsen kende 2 evenementen en daarnaast ‘samen uit, samen thuis’ tochten. Onder aanvoering van Gert-Jan van Huizen en Roland Zwiggelaar is in juni een tweedaagse toertocht georganiseerd, met zo’n 20 deelnemers. Een top weekend met vele hoogte meters, de foto’s zijn te zien op Facebook! Heren dank voor de organisatie.

Voor de derde keer organiseerden we de Gerben Lowik Classic.  Met ruim 400 deelnemers een mooie opkomst en groei t.o.v. het aantal van vorig jaar. Met dank aan de vele vele vele vrijwilligers en het mooie weer was het een prachtige en geslaagde dag. Super ook om te zien dat de tocht de hoogste classificatie heeft gekregen van de NTFU!

In 2017 heeft de club 2 vaste trainers: natuurlijk trainer Robert van Wijk en sinds dit jaar ook Erik ter Horst. Samen met de hulptrainers is er weer veel werk gemaakt van de trainingen. Dank daarvoor aan allen.

Wij willen ook alle voorfietsers bedanken voor de inzet! Dit jaar super goed herkenbaar aan de shirts met de fluoriserende gele panden. Nieuw dit jaar waren de trainingen van de RACE door Bernard Smelt. Technische trainingen voor de dames en de heren. Het bochtje van Bernard zit menigeen nu goed tussen de oren. Dank Bernard!

Het onderhoud aan het Lageveld wordt verzorgd door een Stichting waar verschillende regionale clubs deel van uitmaken. Primair verzorgen Vutters het onderhoud. Als zij er niet aan toekomen worden wij gevraagd te helpen. Die coördinatie is gedaan door Petran Verhoef die deze maand het stokje heeft overgedragen aan Gerko Koppelman en Jeroen Brink. Petran bedankt voor je inspanningen. Gerko en Jeroen veel succes met de coördinatie.

communicatie 

In 2017 was er weer een eigen clubblad met veel informatie over de club en over skeeleren en fietsen in het algemeen. Ook deze keer is er voor gekozen om het clubblad per mail te versturen. Goed voor het milieu en eenvoudig te versturen.

Aan onze clubwebsite, www.swctwenterand.nl , is afgelopen jaar meer gewijzigd dan voorheen. Dat geldt tevens voor de nieuwsbrieven. Wij danken in deze Anouk ter Braak en Danny Waterink voor hun inzet.
Dit jaar hadden we ons ingeschreven voor de Vjennedag. Helaas door het gebrek aan vrijwilligers kregen we de organisatie niet rond. Wij zijn ervan overtuigd dat dergelijke inspanningen onze aanwas van leden positief zal beïnvloeden. Wie zich geroepen voelt, meldt zich bij ons.

middelen

De kleding wordt standaard verkocht bij Smoes. Wij willen Smoes danken voor hun perfecte ondersteuning in deze. Door de toename van de wielerleden en de vervangingsvraag sloot de voorraad niet altijd met de vraag. Op dit moment is de 3 jaar voorbij en zijn de eerste sponsoren benaderd voor verlening en zullen wij aan het eind van dit jaar weer bestellen.

De club beschikt over twee nieuwe ruime partytenten. Samen met de oude tent en de schaartent zijn we dus nu goed voorzien. Er komen wel eens vragen of deze tenten ook geleend kunnen worden. Als bestuur hebben we besloten, die mogelijkheid te bieden, maar alleen voor leden en tegen een kleine vergoeding. De oude partytent en de schaartent voor 25 euro en een nieuwe tent voor 40 euro. Uiteraard wel op voorwaarde dat ze schoon, droog en netjes opgevouwen terugkomen.

Onze financiële middelen zijn dit jaar verder verbeterd.

sponsoren

Wij hebben hele mooie sponsoren. Onze club bestaat ook deels door deze sponsoren. Een deel van die sponsoren sponsort ons in middelen, een deel in geld en een nu nog klein deel op basis van besteding van de leden. Dat laatste zal in de toekomst meer worden. Wij roepen als bestuur iedereen op bij het aanschaffen van het een of het ander onze sponsoren niet te vergeten!

bestuur(lijk)

Het bestuur is dit jaar uitgebreid met 1 lid: secretaris Gerko Koppelman. Daarmee is de verdeling in het bestuur helder. Naast voorzitter Rik Nijkamp en secretaris Gerko Koppelman is Danny Waterink het aanspreekpunt de fietsers, Jan Valk voor de skeeleraars en Erik Kruissink voor de financiën.

Naast het bestuur zijn er commissies waarin diverse mensen zitting nemen en ook, o.a. bij de Skeeler toertocht en de GLC, vele vrijwilligers. Wij willen alle leden van commissies en alle vrijwilligers van het afgelopen jaar hartelijk danken voor hun inzet. Wij hopen dat de animo ook komend jaar weer groot is.

sluiting

Als er onder u suggesties  of verbeterpunten zijn, ook m.b.t. de organisatie van onze activiteiten, dan horen wij die graag later in de vergadering. Wij wensen iedereen nog een gezellige jaarafsluiting, veilige kilometers op de fiets en/of het ijs en zien iedereen graag
op 19 januari in het Wapen tijdens de Nieuwjaarsborrel.

 

Met namens het bestuur,

Rik Nijkamp, Danny Waterink, Jan Valk en Erik Kruissink

 

 

 

 

Gerko Koppelman (secretaris)