Trainingsprogramma 2018 MTB en Race

Race

Toeravonden (vanaf 3 april):
Dinsdag & Donderdag om 18.45uur (vertrek bij de Grote Kerk te Vriezenveen)

Techniek training (start 10 april):
1 x per 2 werken op dinsdagavond om 18.45 (vertrek bij de Grote Kerk te Vriezenveen).
We toeren dan ook!

Trainingsgroepen:
Toergroep
Sportieve Toergroep
Snelle groep
Damesgroep

MTB

Trainingsavonden (vanaf 5 april):
Donderdag om 18.45uur(vertrek bij de Grote Kerk te Vriezenveen)
5 groepen met 5 trainers (Robert van Wijk, Erik ter Horst, Lucien Popma, Ralph Timmerhuis, Bertus Bramer)
Indeling: beginners en gevorderden
Dames: trainen mee met de heren op donderdag

Gedragsregels in een groep

Fietsen op de openbare weg is een kunst op zich. Het rijden in een groep vereist nog meer van de fietser. Hoewel er geen exacte cijfers zijn, is het algemeen bekend dat de meeste ongevallen gebeuren in een groep. Natuurlijk is het gezellig om met de fietser naast je te kletsen over het fietsen in al zijn vormen. Een sociaal gebeuren dat de wielersport een extra dimensie geeft. Belangrijk is dat je geconcentreerd en alert blijft fietsen in een groep. Goed opletten voorkomt plotseling remmen of van de lijn afwijken. Veel ongevallen in een toerpeloton gebeuren vaak door onverwachte omstandigheden. Veel plotselinge uitwijkmanoeuvres en remacties zijn vaak reden voor valpartijen. Over skeeleren kan bijna hetzelfde worden gezegd: skeeleren op de openbare weg is een kunst op zich. Het rijden in een groep vereist nog meer van de skeeleraar. Ook hier gebeuren de meeste ongevallen in een groep en is het daarom belangrijk is dat je geconcentreerd en alert blijft skeeleren in een groep. Goed opletten voorkomt plotseling remmen of van de lijn afwijken. Onverwachte omstandigheden, zoals plotselinge uitwijkmanoeuvres en remacties zijn vaak reden voor valpartijen. Ook zijn niet alle fietsers en skeeleraars op de hoogte van algemene regels die het veilig rijden in een groep bevorderen. Je kunt allerlei regels bedenken maar de verantwoording ligt natuurlijk bij de rijder zelf. De rijder moet weten wat voor snelheid hij/zij aankan en zich afvragen of die snelheid past bij de groep waarin hij/zij rijdt. Hieronder vindt u een aantal gedragsregels en tips voor veilig rijden in een groep.

We houden rekening met elkaar dus:

 • Er wordt als groep gereden, dus: samen uit, samen thuis.
 • Er wordt extra rekening gehouden met nieuwe deelnemers aan de groep.
 • Als iemand het tempo niet aan kan laat men de betreffende persoon op de tweede rij rijden en/of wordt het tempo aangepast.
 • Er wordt nooit met meer dan 16 rijders in een groep gefietst.
 • Bij een klim wordt er gewacht tot de laatste boven is.
 • Bij pech wordt op elkaar gewacht.
 • Niet rijdend achterom kijkend een gesprek voeren.
 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden.

Regels speciaal voor fietsen in een groep

 • Niet mobiel bellen.
 • Er wordt niet met losse handen gereden.
 • Als men in de berm rijdt niet de weg/het fietspad weer oprijden maar rustig uitrijden en remmen.
 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden.
 • Als men in de berm rijdt niet de weg/het fietspad weer oprijden maar rustig uitrijden en remmen.

Tekens in de groep:

 • Als er gestopt moet worden geven de voorste rijders een stopteken met de arm recht omhoog en roepen “STOP”. De groep geeft het stopteken door naar achter.
 • Als de weg vrij is, geven de voorste rijders een teken met de arm omhoog naar voren wuivend en roepen “VRIJ”. De groep geeft het teken door naar achter.
 • Bij rechtsaf: voorste rijder met arm rechts en roept “RECHTS”. De groep geeft de roep door naar achter.
 • Bij linksaf: voorste rijder geeft dit aan met arm naar links en roept “LINKS”. De groep geeft de roep door naar achter.
 • Bij rechtdoor: voorste rijder roept “RECHTDOOR”. De groep geeft de roep door naar achter.
 • Bij obstakel rechts van de weg of inhalen van mede weggebruiker: de voorste rijders roepen duidelijk “VOOR”. De groep geeft de roep door naar achter.
 • Bij obstakel links van de weg of tegenligger: voorste rijders roepen duidelijk “TEGEN”. De groep geeft de roep door naar achter.
 • Bij obstakels in of op het wegdek wordt luid de naam van het obstakel groepen en met de arm naar beneden naar het obstakel gewezen. De groep geeft de roep door naar achter. Bij skeeleren geldt dit ook voor een ruw wegdek of bij overgang op klinkers en bij losse rommel op de weg, zoals steentjes en dennenappels.
 • Wordt er “RITSEN” geroepen dan achter elkaar rijden. De groep geeft dat door.
 • Indien de groep wordt ingehaald (fietser, auto, o.i.d.) roep dan luid “ACHTER”. De groep geeft de roep door naar voren. Bij skeeleren houdt men de slag in, totdat het voertuig is gepasseerd.
 • Bj skeeleren wordt ook gewaarschuwd bij tegemoetkomend verkeer op een smalle weg. roep dan luid “VOOR”. De groep geeft de roep door naar achteren en houdt de slag in, totdat het voertuig is gepasseerd.
 • Zijn er technische problemen roep dan luid “LEK”.
 • Als er “WISSEL” wordt geroepen wisselt de rijder links voor van positie met de rijder rechts voor, de rijder rechts voor gaat van kop af en laat zich één plek zakken (doordraaien ALTIJD met de klok mee). De wissels geschieden ongeveer om de 2 km (of een andere vooraf aangegeven afstand) en op aangeven van een vooraf aangewezen rijder.

Tips voor de groep:

 • De voorste rijders ‘waarschuwen’ andere weggebruikers tijdig en vriendelijk.
 • Blijf alert en geconcentreerd.
 • Iedereen wordt geacht persoonlijke gegevens (identificatie) bij zich te dragen.
 • Drink en eet op tijd maar wel op een rustig moment.
 • Bij pech rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga indien mogelijk van de weg of fietspad af.

Uitzonderingen verkeersregels voor groepen:

 • Voor gesloten groepen gelden de voor het totale rijverkeer uniform bestaande verkeersregels en bepalingen. Meer dan 15 fietsers mogen een groep (peloton) vormen. Men mag dan met z’n tweeën naast elkaar op de rijbaan fietsen. Dit geldt niet voor skeeleren. Skeeleraars gelden verkeerstechnisch als voetgangers.
 • Gesloten is een groep, wanneer deze voor andere weggebruikers als zodanig duidelijk herkenbaar is.
 • De leider van de groep moet ervoor zorgen, dat de voor gesloten groepen geldende voorschriften opgevolgd worden.

Algemene gedragscode racefietsers en skeeleraars:

 • Draag ALTIJD een helm ook als je ALLEEN fietst!
 • Houd je aan de verkeersregels
 • Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer
 • Gebruik een fietsbel
 • Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen
 • Blijf beleefd tegen andere weggebruikers
 • Rij altijd op het aangegeven fietspad
 • Passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid
 • Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars
 • Gooi afval in een afvalbak