Traditiegetrouw vind er ook dit jaar weer een nieuwjaarsreceptie plaats bij onze sponsor
Het Wapen van Vriezenveen.

Dit jaar is het echter niet de eerste zaterdag van het jaar, maar zaterdag 21 januari. Dit
op verzoek van de sponsor. Natuurlijk geven wij daar gehoor aan.

De nieuwjaarsreceptie is voor alle leden en sponsoren van de Skeeler- & Wielerclub. Voor
geïnteresseerden zijn er in Maart informatieavonden voor resp. het skeeleren en fietsen.