skeelerHet ontstaan van de skeelerclub

Schaatsen op de Weissensee februari 2002

Twee sporters Joop Buter en Benny Wessels waren op een van de vooravonden van de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee aan het babbelen over het komende skeelerseizoen. We vonden het eigenlijk jammer dat de Eendracht met zo’n mooie skeeleraccommodatie zo weinig deed en kwamen we zodoende op het idee om eens iets nieuws op touw te zetten.

Na wat wikken en wegen hebben we toen besloten om eens een cursus voor beginners te gaan opzetten. We gingen uit van in totaal een groep van 15 personen en Joop zou bij deze cursus in eerste instantie alleen als trainer fungeren.

We hebben toen afgesproken om een info- en inschrijvingsavond te gaan houden op 15 april 2002. Er waren na de publicatie in de kranten al ongeveer 20 aanmeldingen. Ook op de inschrijvingsavond die we hadden georganiseerd, kwamen we er al snel achter dat er veel meer animo was, dan dat we hadden verwacht. De kantine zat die avond helemaal vol met mensen die belangstelling hadden voor de cursussen. De avond werd helemaal compleet gemaakt door de aanwezigheid van de firma Zomer (AZ-Goor), die we hadden gevraagd om het en en ander te vertellen over het diverse materiaal en het gebruik en onderhoud van skeelers. Het werd een mooie avond, met aan het eind nog een aantal mooie anekdotes uit de skeelerwereld van Appie Zomer zelf. Vanwege de grote belangstelling is toen besloten dat de trainingen moesten worden gegeven door Joop en daarnaast met hulp van Hans Abbink en Benny Wessels. Ondanks dat het voor ons ook eerst wennen was, waren de reacties van de cursisten goed, zodat dit voor ons een stimulans was om ermee door te gaan.

Na het eerste skeelerseizoen waren Benny en Joop erover uit dat we meer kennis nodig hadden om een kwalitatief goede cursus te kunnen geven. In overleg met het bestuur van de IJsclub Eendracht zijn we de opleiding Jeugdskeelertrainer gaan volgen en hiervoor met succes examen gedaan in april 2003. Nu had de Eendracht in elk geval twee gediplomeerde trainers binnen de club.
Toen we in april 2003 opnieuw een inschrijvingsavond hielden voor het komende seizoen, bleek al snel dat het aantal deelnemers alleen maar groter werd. We moesten daarom in dit geval de beginnerscursus twee keer (zowel voor als na de vakantie) geven.

In de loop van het afgelopen seizoen kregen we o.a. vaak de vraag of we ook toertochten wilden gaan organiseren. Deze verzoeken en het grote succes van de cursussen was voor ons redenen om regelmatig te praten over de mogelijke oprichting van een skeelerclub. Tijdens dit seizoen hebben we daarnaast enkele fanatieke cursisten gepolst of zij animo hadden om samen met ons een skeelerclub op te zetten. De reacties van deze mensen waren heel positief en dat was voor ons een reden om een Plan van Aanpak te schrijven richting het bestuur van de IJsclub.

In de eerste vergadering na de vakantie werd het plan van Aanpak gepresenteerd aan het bestuur van de IJsclub. De voorzitter van de IJsclub, de heer Abbink, was erg blij met dit initiatief en de overige bestuursleden waren eigenlijk zeer verrast hierover. De meningen waren in eerste instantie wat verdeeld, maar na een aantal vergaderingen kwamen we toch vrij snel tot een akkoord. Ook waren er tussen door al voor vergaderingen met het bestuur van de toekomstige skeelerclub. Als laatste werd hierin Henk Jonker binnengehaald voor de functie als voorzitter. Er werd een samenwerkingsoverkomst tussen de beide clubs opgesteld en deze is tijdens de ledenvergadering ondertekend door de voorzitters van beide clubs.

De skeelerclub is officieel op 1 december 2003 opgericht en we hopen dat er in goede samenwerking met de IJsclub vele mooie skeeler- en schaatsjaren zullen volgen. Zo zie je maar weer dat een mooie schaatsvakantie kan leiden tot iets heel moois.

We (bestuur Skeelerclub) willen natuurlijk langs deze weg het bestuur van de IJsclub bedanken voor het aangaan van deze samenwerking, waardoor we een kans krijgen om het skeeleren binnen de Eendracht zelf op een hoger niveau te krijgen.

Organisatoren van het eerste uur Joop Buter en Benny Wessels