Zaterdag 30 september vond de jaarvergadering weer plaats alsook de BBQ. De opkomst was heel mooi met ruim 40 leden. Het jaar 2017 werd samen met de leden doorgenomen door onze nieuwe secretaris Gerko Koppelman en daarnaast deelde onze penningmeester Erik Kruissink de financiële stand van zaken.
Ben Wessels en Jan Boldewijn hebben de kas gecontroleerd en goedgekeurd. Jan Scherphof zal het stokje overnemen van Jan Boldewijn en samen met Ben volgend jaar de kascontrolecommissie vormen.
Vast onderdeel van de jaarvergadering was de verkiezing van de Brekebeen Award. Er waren 3 genomineerden. Een eervolle vermelding is er voor Wietze Nijen Twilhaar die niet door het fietsen uit het veld is geslagen. Ook een eervolle vermelding voor Jolanda Prins die wel eens een beter seizoen heeft gekend. De winnaar van ‘de Brekebeen Award’ wisselbeker is geworden Jan Willem Aman die dit jaar meerdere lichaamsdelen brak op
de fiets.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsborrel de 19e januari in Het Wapen van Vriezenveen.
Wij bedanken iedereen voor de aanwezigheid en de gezelligheid! Ingesloten is het jaarverslag om het nog eens rustig door te lezen. Eventuele vragen/ opmerkingen kunnen naar info@swctwenterand.nl gestuurd worden.

Namens het bestuur,

Rik Nijkamp (voorzitter)

P.s.      De laatste trainingen van dit jaar hebben inmiddels plaatsgevonden. Bij goed weer wordt er op de dinsdag- en donderdagavonden nog een rondje gefietst op de MTB (of gravelracers). Om 19.00 uur wordt er vertrokken vanaf de grote kerk. De skeeleraars gaan het ijs weer op en de jeugd kan naar de droogtraining.